Ewa Ochodzka

Ewa Ochodzka

Ewa Ochodzka

Trenerka Fundacji

Absolwentka medycyny na warszawskim Uniwersytecie Medycznym, aktywistka i działaczka projektów międzynarodowych oraz trenerka metod szybkiego uczenia się, posiada szerokie doświadczenie w każdej grupie wiekowej – od sześciolatków do seniorów.

Medycyna całkowicie zabiera niektórym osiem lat życia. Nie wyobrażam sobie ograniczenia moich aktywności a korzystanie z mnemotechnik pozwala mi łączyć studia, pracę oraz prowadzenie drużyny harcerskiej